Política de privacidade

Política de privacidade 2018-06-20T15:34:37+00:00

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, reflíctese que a empresa titular de www.rectoralareas.com (en diante “O SITIO WEB“) é A Conquete deas Poles, S.L. (en diante “A EMPRESA“), con domicilio a estes efectos en Rúa Compostela, semisótano número 14 de C.I. F.: B94009560 inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra no tomo 3568, Folio 180, Folla PO-48292. Correo electrónico de contacto: info@rectoralareas.com do sitio web.

A EMPRESA cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e mira por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de solicito de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar á EMPRESA, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Así mesmo, A EMPRESA informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.